Povežimo se

Gradnja

Karakteristike uslojenog drva

Uslojeno drvo je materijal koji se sastoji od nekoliko lijepljenih slojeva sa usporedno usmjerenim vlaknima.

Preradom drva neujednačenih svojstva na furnire koji se zatim klasiraju i ponovno slažu u novi proizvod stvara se efekt homogenosti koja uvjetuje manja rasipanja čvrstoće i krutosti te bolje karakteristične vrijednosti.

Po mehaničkim i fizičkim svojstvima ovaj proizvod se malo razlikuje od pločastih proizvoda kao što su masivi ili lamelirani nosači koji se odlikuju isključivo jednodimenzionalnom otpornošću. Samo je otpornost na difuziju pare poprečno na ravninu ploče veća u usporedbi sa proizvodima od masivnog drva. Zbog toga se uslojeno drvo može svrstati u skupinu dužnih proizvoda (nosivih) sa kojima također dijeli i glavna područja primjene.

Uslojeno drvo se uglavnom koristi za štapne nosive elemente, ali i u kombinaciji sa drugim materijalima (npr. grede – I profili čiji su vanjski elementi izvedeni od uslojenog drva, a unutarnji (vezni element) od šperploče).

Zahvaljujući pločastoj strukturi i dobrim karakteristikama čvrstoće u smjeru vlakana uslojeno drvo je idealno za izradu kutijastih presjeka i pločasto-grednih nosača (njem. Kasten- und Plattenbalkenquerschnitt). Ipak treba voditi računa o deformacijama uslijed bubrenja i utezanja okomito na os nosivog elementa, osobito okomito na ravninu elementa budući da su relevantne karakteristične vrijednosti poprečno na vlakna jako slične onima kod masivnog drva.

 

Ploče od uslojenih dasaka

Proizvod na osnovi daske dobiva se uglavnom piljenjem direktno od osnovnog materijala – trupca. Prije daljnje obrade daske se klasiraju po čvrstoći, uglavnom na osnovi vizualnog pregleda. Konačni proizvod dolazi u dvije varijante – unakrsno uslojene višeslojne ploče od masivnog drva i ploče od uslojenih dasaka. Struktura ovih proizvoda je u osnovi ista: pojedinačni slojevi od kojih se svaki sastoji od dasaka iste debljine lijepe se jedni na druge, u pravilu pod kutom od 90 stupnjeva te tako dobiva plošno ukočeni element.

 

Uslojeno drvo Dom2

Broj slojeva je neparan kako bi se dobila simetrična struktura koja garantira stabilnost proizvoda.

 

Višeslojne ploče od masivnog drva

Norma EN 12775:2002 „Ploče od masivnog drva – klasifikacija i terminologija” definira ploče od masivnog drva kao ploče koje se sastoje od različitih elemenata od drva, dasaka ili lamela jednake debljine. Ove ploče mogu se dalje dijeliti na „ploče od jednoslojnog masivnog drva”, tj. ploče od masivnog drva sastavljene od više elemenata drva koji su međusobno slijepljeni tako da tvore jedan sloj i „ploče od višeslojnog masivnog drva” tj. ploče od masivnog drva koje se sastoje od više elemenata drva raspoređenih u dva vanjska sloja sa vlaknima usmjerenim u istom smjeru i najmanje jednim unutarnjim slojem sa vlaknima koja su usmjerena poprečno (pod 90 stupnjeva) vlaknima vanjskih slojeva.

Višeslojne ploče od masivnog drva proizvode se od četinjača i listača. U graditeljstvu se uglavnom koriste četinjače kao što su jela, smreka, bor, ariš i duglazija.

 

Uslojeno drvo Dom2

Za proizvodnju ploča se koriste lamele debljine između 4 i 12 mm za vanjske slojeve i od 4 do 56 mm za unutarnje slojeve.

Tijekom prerade može ali i ne mora dolaziti do nastanka iverja. Prerada bez nastanka iverja podrazumijeva rezanje pomoću noževa i to nakon hidrotermičke obrade (postupka parenja) drva (koja uvjetuje manju osjetljivost na nastanak pukotina, budući da ovakav hidrotermički tretman čini drvo elastičnijim i podložnim deformacijama). Ovakav postupak rezultira preradom gotovo bez ikakvog otpada. Nedostatak predstavljaju pukotine i oštećenja koja potječu od ranije obrade koja rezultiraju površinama sa lošim svojstvima za daljnju obradu.

Prerada sa odstranjivanjem iverja odvija se na višelisnim pilama ili tankolisnim jarmačama kako bi se dobio tanki rez. U pravilu se ploče proizvode od neprekidnih lamela, tako da se različiti slojevi lijepe jedni za druge ili se pojedinačne lamele pojedinog sloja međusobno lijepe bočno. Tako složene ploče na kraju se vruće prešaju.

Sve vrste ploče moraju imati simetričnu strukturu. Najmanja debljina vanjskog sloja je 3,5mm dok kod ploča za konstruktivne namjene doseže i 5,0 mm.

Za razliku od višeslojnih ploča koje se dobivaju od četinjača, za drvene ploče od listača nije dozvoljeno istodobno korištenje različitih vrsta drva.

 

Uslojeno drvo Dom2

Višeslojne ploče od masivnog drva najčešće se koriste za vidljive elemente (koji su vidljivi u prostoru) sa funkcijom nosivosti i učvršćivanja (za prijenos horizontalnih opterećenja, kod krovova sa jednostavnim vidljivim krovištem, potkrovlja sa vidljivim savijenim gredama) budući da im je cijena znatno viša u usporedbi sa ostalim materijalima na bazi drva.

Zahvaljujući njihovim svojstvima čvrstoće i krutosti koja su slična onima kod piljenica, ploče od masivnog drva mogu se koristiti za nosive namjene u spoju sa proizvodima dužnog tipa kod drvenih okvira.

Osnovni materijal za proizvodnju ploča od križno uslojenih dasaka sastoji se od dasaka u sirovom stanju, koje su prethodne izrezane iz vanjskih dijelova debla. Ovaj proizvod, koji se u pilanarstvu smatra piljenicom loše kvalitete zbog niske dodane vrijednosti, ipak obično ima najbolja svojstva čvrstoće i krutosti.

Vanjski slojevi koji ne doprinose nosivosti, zbog estetskih zahtjeva, zahtjeva za vatrootpornost i zvučnu izolaciju mogu se spojiti lijepljenjem ili pričvrstiti vijcima, na jedno ili oba lica stolarske ploče. Takvi slojevi se mogu izvesti s pločama vlaknaticama ili gips-kartonskim pločama.

Zahvaljujući njihovim dimenzijama, osobito debljini, ploče od križno uslojenih dasaka se mogu koristiti za „masivne konstrukcije”. Širina ovih ploča omogućava izvedbu elemenata visokih poput kata zgrade, a debljina osigurava prijenos vertikalnih i horizontalnih opterećenja u ravnini ploče i okomito na nju.

 
Izvor: gradimo-drvom.com.hr

 

Oglas
Kliknite kako biste komentirali

You must be logged in to post a comment Login

Ostavi komentar

Gradnja

Ekološki materijali koji donose dobro i vama i okolišu

Kada planirate bilo koji građevinski projekt, od izgradnje kuće do obnove interijera, ključno je odabrati materijale koji su otporni, trajni i ekološki prihvatljivi. Osim što će osigurati dugotrajnost i sigurnost, ekološki prihvatljivi materijali također smanjuju negativan utjecaj na okoliš.

U ovom članku razmotrit ćemo kako donijeti održive i mudre odluke pri odabiru materijala za vaš projekt.

Istraživanje i edukacija

Prvi korak u odabiru materijala je edukacija. Razumijevanje karakteristika materijala, njihove prednosti i nedostatke, te njihov utjecaj na okoliš ključno je za donošenje informiranih odluka. Proučavanje ekoloških certifikata, ocjena i standarda pomoći će vam prepoznati održive opcije.

Reciklirani materijali

Jedan od najboljih načina smanjenja negativnog utjecaja na okoliš je korištenje recikliranih materijala. Reciklirani beton, staklo, drvo i čelik često su odlični izbori. Ovi materijali ne samo da smanjuju potrebu za ekstrakcijom sirovina, već i smanjuju količinu otpada.

Prirodni materijali

Prirodni materijali poput drva, kamena, bambusa i konoplje često su ekološki prihvatljivi i trajni. Osim toga, imaju toplinu i prirodnu ljepotu koja može dodati karakter i estetsku vrijednost projektu.

Održivi certifikati i standardi

Tražite materijale s ekološkim certifikatima poput FSC (Forest Stewardship Council) za drvo ili Cradle to Cradle za širok raspon proizvoda. Ovi certifikati potvrđuju da su materijali proizvedeni uz održivo upravljanje resursima i minimalan negativan utjecaj na okoliš.

Trajnost i otpornost

Osim ekološke prihvatljivosti, materijali moraju biti otporni i trajni kako bi se osigurala dugotrajnost projekta. Razmislite o izdržljivosti materijala u različitim uvjetima i okolini u kojoj ćete se koristiti.

Materijali niske emisije

Materijali koji ispuštaju niske količine toksičnih tvari kao što su VOC (Volatile Organic Compounds) smanjuju zagađenje zraka u zatvorenim prostorima i poboljšavaju kvalitetu zraka. Tražite materijale s oznakama “low-VOC” ili “zero-VOC”.

Održavanje i obnova

Razmislite o tome kako će materijali utjecati na buduće održavanje i popravke. Materijali koji zahtijevaju manje održavanja i koji se mogu lako obnoviti obično su ekološki prihvatljiviji u dugoročnoj perspektivi.

Odabir materijala koji su otporni, trajni i ekološki prihvatljivi je odgovorna odluka koja će se koristiti i vama i okolišu.

Nastavite čitati

Gradnja

Kako odabrati materijale koji su otporni, trajni i ekološki prihvatljivi

Odabir otpornih, trajnih i ekološki prihvatljivih materijala ključan je korak u održivom projektiranju i izgradnji. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti kako biste napravili dobar izbor materijala:

Istraživanje

Prvo temeljito istražite različite vrste materijala koji su dostupni. To uključuje tradicionalne materijale kao i nove inovacije koje su usmjerene prema održivosti. Razumijevanje prednosti, nedostataka i svojstava svake vrste materijala pomoći će vam donijeti informirane odluke.

Održivost

Procijenite ekološke karakteristike materijala. Razmotrite faktore kao što su emisije stakleničkih plinova tijekom proizvodnje i transporta, obnovljivost resursa, mogućnost recikliranja ili ponovne uporabe i količine energije potrebne za proizvodnju.

Trajnost

Odaberite materijale koji su dugotrajni i otporni na trošenje. Materijali visoke kvalitete često imaju dulji vijek trajanja i zahtijevaju manje održavanja i izmjene. Proučite materijale koji su otporni na vremenske uvjete, abraziju, kemikalije i mehaničke naprezanja.

Lokalno dostupni materijali

Razmotrite upotrebu materijala koji su dostupni u vašem lokalnom području. To može smanjiti emisiju stakleničkih plinova povezanih s transportom i poboljšanu lokalnu ekonomiju.

Recikliranje i ponovna uporaba

Dajte prednost materijalima koji se mogu lako reciklirati ili ponovno koristiti na kraju njihovog vijeka trajanja. Ovo će smanjiti ukupni ekološki otisak vašeg projekta.

Certifikati i standardi

Tražite materijale koji su dobili ekološke certifikate kao što su LEED, Cradle to Cradle, ili FSC (Forest Stewardship Council) za drvo. Ovi certifikati daju potvrdu da su materijali zadovoljili određene održive standarde.

Cijeli životni ciklus

Analizirajte cijeli životni ciklus materijala, što uključuje proizvodnju, transport, upotrebu i odlaganje. Ponekad se materijal koji se čini ekološki prihvatljivim može pokazati manje održivim kad se uzmu u obzir svi aspekti.

Financijski aspekt

Proučite troškove materijala uključujući i dugoročne troškove održavanja i zamjene. Ponekad su inicijalni troškovi održivijih materijala veći, ali se dugoročno može ostvariti ušteda.

Konzultacije sa stručnjacima

Ako niste sigurni u svoje odluke, konzultirajte se s arhitektima, inženjerima ili stručnjacima za održivost. Oni mogu ponuditi dragocjene savjete i iskustvo.

Testiranje i provjera

Ako je moguće, provedite testiranje materijala kako biste provjerili njihovu otpornost, trajnost i performanse u stvarnim uvjetima.

U konačnici, odabir materijala koji su otporni, trajni i ekološki prihvatljivi zahtijeva pažljivo razmatranje, istraživanje i informirane odluke.

Nastavite čitati

Pratite nas na drušvenim mrežama

Izbor urednice