Povežimo se

Gradnja

Inovativni materijali za 2012. godinu

U proteklih nekoliko godina svjedoci smo razvoja novih materijala, koji bi zahvaljujući svojim poboljšanim svojstvima u bližoj budućnosti mogli postati svakodnevni dio naših života.

Procjenjuje se da je 70% svih novih inovacija zasnovano na materijalima s poboljšanim svojstvima. Kompozitni materijali poput kerrocka, hi-macsa i coriana promijenili su način na koji dizajneri i arhitekti oblikuju svijet oko nas. Stručnjak za materijale i inovacije dr. Sascha Peters, predstavio je materijale za koje vjeruje da će uskoro revolucionizirati svijet arhitekture i dizajna.

Samo-ojačana termoplastika

Karakteristike samo-ojačane termoplastike mogu se usporediti s onima kod plastike ojačane fiberglassom. Njena čvrstoća i otpornost nekoliko je puta veća od obične termoplastike, a uz to, samo-ojačana termoplastika otpornija je na udarce, pokazuje veću stabilnost prilikom izlaganja visokim temperaturama te je otpornija na habanje. Osim što je riječ o materijalu laganijem i od plasike ojačane fiberglassom, velika prednost samo-ojačane termoplastike je i ta što bi se mogla u potpunosti reciklirati.

Novi materijali Dom2

Ultra visokočvrsti beton

Beton je do sada primarno korišten za gradnju čvrstih objekata, no ultra visokočvrsti beton moglo bi se postići mnogo više. Zahvaljujući posebnim postupcima modeliranja, optimalna gustoća čestica može se prilagoditi pojedinoj primjeni. Prilagodbom sadržaja cementa značajno se povećava tlačna čvrstoća, a upotreba skupih aditiva nije više potrebna, čime se troškovi proizvodnje smanjuju do 35%. Materijali ima veliki potencijal smanjenja CO2, a veća gustoća pakiranja povećava i otpornost na vanjske utjecaje.

Novi materijali Dom2

Kompozit od kokosovog drveta

Kako bi se smanjila deforestacija tropskih kišnih šuma, stručnjaci se aktivno bave ispitivanjem alternativnih mogućnosti. Kao jedna od opcija istaknule su se plantaže kokosovog drveta, od kojih bi se moglo dobiti kvalitetno drvo za izradu namještaja i podnih obloga. Zašto baš kokosovo drvo? Ono nema godove, a karakterizira ga pjegava struktura koju je nizozemski proizvođač Kokoshout već prozvao “Cocodots”. Kokosovo drvo otpornije je od hrastovog drveta, a bubrenje i skupljanje je manje u odnosu na druge vrste.

Novi materijali Dom2

Elektroaktivni polimeri

Elektroaktivni polimeri su polimeri koji mijenjaju svoj volumen kad ih se podvrgne električnom naboju. U razvojnim laboratorijima radi se na njihovom ispitivanju, kako bi se u budućnosti mogao koristiti i u medicini za stvaranje umjetnih mišića. Tehnologiju elektroativnih polimera znanstvenici imaju namjeru primijeniti i za razvoj zrakoplovne industrije.

“Morske lopte”

Takozvane morske lopte od vlakana morske trave mogu se upotrijebiti kao izolacijski materijal, a idealan je zbog svoje vatrootpornosti. Ovaj organski materijal smeđe boje može se naći na plažama, a pošto ne sadrži sol i proteine, ne trune.

Novi materijali Dom2

Reflektirajući beton

Retro-reflektirajuće površine primarno se koriste u područjima gdje je sigurnost od posebnog značaja, kao i u modnoj industriji, a materijal se nedavno počeo primjenjivati i pri stvaranju umjetničkih instalacija. Reflektirajući beton koji se trenutno razvija pod imenom “BlingCrete”, primarno će se upotrebljavati za označavanje opasnih područja poput različitih rubova, platformi, stepenica itd. Zbog svoje specifične strukture, može se koristiti i za taktilne sustave za lakšu orijentaciju slijepih osoba u prostoru.

Novi materijali Dom2

Šuplje sferne strukture

Sfere se izrađuju procesom sinteriranja u kojem se metal ili keramika u prahu aplicira na EPS sferu te se povezuje s vezivom i vodom, a nakon toga zagrijava. Polimerni materijal isparava, a ono što ostaje su šuplje metalne ili keramičke sfere. Zahvaljujući ovom proizvodnom procesu, svaki materijal koji se može sinterirati, pogodan je za obradu. Moguće je utjecati i na karakteristike materijala, pa se tako može mijenjati gustoća, oblik, kao i propusnost površine sfere. Toplinska vodljivost šupljih sfera znatno je niža u odnosu na vodljivost čvrstih materijala, a kako bi se postigla željene osobine, u već postojeću šupljikavu sferu mogu se ubrizgavati i drugi materijali. Šuplja sfera je čak 4070% lakša od sfere koja se nalazi u čvrstom stanju.

Novi materijali Dom2

Bioplastika na osnovi polilaktida

U aktualnim raspravama o ekološkoj održivosti, poliaktid se često spominje kao jedna od najvažnijih sirovih bioplastika. Ne može se izravno koristiti, no njena je uporaba moguća kroz miješanje agregata i aditiva. Iako je materijal otkriven još davnih 30-tih godina 20. stoljeća, tek je nedavno krenula njegova masovna proizvodnja.

novi materijali Dom2
Oglas
Kliknite kako biste komentirali

You must be logged in to post a comment Login

Ostavi komentar

Gradnja

Kako do stana bez buke

Dopuštene razine buke u stambenim prostorima definirane su Pravilnikom u zakonu, a temelje se na europskim smjernicama o okolinskoj buci. Nepoželjni zvukovi iz susjednih stanova problem su mnogih stanovnika višestambenih zgrada, a mogu li se riješiti i koje su razine dopuštene, zna stručnjak sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Gotovo 50 posto Europljana izloženo je prevelikoj buci

Bukom se smatra svaki nepoželjan zvuk koji ometa čovjekov rad i odmor. Istraživanja pokazuju da je čak 44 posto stanovnika Europe izloženo razinama buke koje se smatraju štetnima. Indeks zvučne izolacije i vrijeme odjeka osnovni su parametri prostorne akustike.

“Postoje propisane vrijednosti parametara zvučne izolacije, odnosno indeksa zvučne izolacije, a to je kod nas oko 52 decibela za pregrade između dva stana, a u drugim zemljama, razvijenim, taj je uvjet malo stroži, on iznosi negdje oko 55, 58, ovisno o zemlji i taj parametar se može i prije same izgradnje dobro projektirati, a nakon izgradnje se može provjeriti mjerenjima”, govori Antonio Petošić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Prije kupnje stane provjerite kartu buke

Kod kupnje stana trebalo bi pogledati karte buke koje su dostupne na internetu te provjeriti u projektu koje su planirane vrijednosti zvučne izolacije.

Vrijednosti buke unutar samog prostora bi trebale biti, ovisno o zoni buke gdje se nalazi taj stan, manje od 35 decibela, a po noći čak i manje od 25 decibela. Što se tiče vrijednosti zvučne izolacije pregrada, zračne i udarne, projektiraju se vrijednosti zvučne izolacije između dva stana od cca 52 decibela, a vrijednost udarne zvučne izolacije je normalizirana razina udarnog zvuka koja bi trebala iznositi 68 decibela.

Razine od 55 do 58 decibela optimalne su da spriječe dopiranje nepoželjnih zvuka iz susjednih stanova, poput hodanja u štiklama ili skakanje.

Kako riješiti problem buke?

“To se rješava plivajućim podovima koji su dobro projektirani. Oni se projektiraju tako da se na osnovnu betonsku ploču nadodaje plivajuća masa čija se rezonantna frekvencija projektira da bude ispod prenošenog područja i to što dalje od prenošenog frekvencijskog područja koje se očekuje. Na taj način se postiže bolja zvučna izolacija odnosno manja vrijednost normalizirane razine udarnog zvuka”, objašnjava Antonio.

Namještaj može upiti tek dio zvuka. Drveni namještaj ne upija zvuk, ali mogu pomoći deblji tepisi, police s knjigama ili zavjese debljeg materijala. Ako je razina buke i dalje prevelika, potrebne su građevinske intervencije.

Na pregradni zid može se nadodati knauf ploča s nekom izolacijom ili izolacijskim materijalom između osnovnog zida i knauf ploče, te se na taj način može poboljšat indeks zvučne izolacije. 

Dodavanjem akustičkih elemenata smanjiti će se jeka zbog čega će razgovor u prostoriji biti ugodniji.

Nastavite čitati

Arhitektura

Kada nas očekuje gradnja nulte emisije CO2?

Zadnje tri godine projektiraju se zgrade po kriteriju gotovo nulte energije, a očekuje se da će se do kraja 2027. projektirati zgrade nulte energije. Na tu je temu u Zagrebu održan stručni skup s ciljem edukacije te promicanja znanosti i inovacija.

Brojne novosti u vezi energetske učinkovitosti

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr, u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja arhitektonskog fakulteta, održali su cjelodnevni stručni skup pod nazivom Zero Emission Buildings.

Zoran Veršić, profesor na Katedri za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo, i prodekan za poslovanje, kazao je da je cilj svih skupova koji su do sad organizirali taj da se ukaže na novosti i novine koje se tiču energetske učinkovitosti u zgradarstvu, održivosti, primjene novih materijala, suradnje znanosti, gospodarstva, inicijative i upoznavanje s time stručne, a i šire javnosti.

Stručni skup nastavak je rada na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu. 

Nacionalni plan za oporavak i otpornost

Na skupu je sudjelovalo mnoštvo predavača među kojima su bili i predstavnici Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine. Jedna od tema bila je i strategija Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

“Mi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti financiramo kompletan iznos izrade strategije. Za sada je 19 gradova i općina na potresnim područjima dobilo taj novac. Oni moraju donijeti svoje strategije do kraja ove godine. Međutim, to je samo pilot projekt. I dalje ćemo mi financirati izradu tih strategija i naravno, one će se kontinuirano donositi za sve ostale, ovo je samo rok za one koje su dobili sto posto financiranja”, kazala je Ines Androić Brajčić, načelnica sektora za programe EU.

Rokovi se moraju poštivati

U slučaju da gradovi i općine ne donesu strategije u propisanom roku, za to se neće imati razumijevanja. 

U tom slučaju morat će vratiti novac, odnosno neće im biti isplaćen novac za to. Kada je programiran Nacionalni plan oporavka i otpornosti, određen je niz indikatora koji se moraju ispoštovati i koji su Republici Hrvatskoj uvjet za isplatu novca. Kada ti indikatori budu ispunjeni, tada se dobiva ostatak novca.

Zeleni projekti

Fokus predavanja Uprave za energetsku učinkovitost projekte i programe europske unije bio je na pravilu „Ne čini značajnu štetu“.

“Pravilo koje nam služi da dokažemo da je određena investicija zelena jest da ne ugrožava okolišne ciljeve, a da značajno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena, poticanju kružnog gospodarenja, bio raznolikosti i tako dalje”, rekla je Irena Križ Šelendić, ravnateljica uprave za energetsku učinkovitost projekte i programe Europske unije.

U praksi to znači da dobivanjem potpore iz EU iz određenih fondova, glavni projektant ispunjava određene obrasce kojima dokazuje da je njegov projekt zelen. Pri čemu mora dokazati energetske uštede, a izvođači se držati pravila za odvoz otpada te gradnju bez otrovnih tvari.

Zadatak je na sudionicima u gradnji, a za investitore je to jedna informacija kada odabiru investiciju u što će investirati svoj novac da ga zapravo investiraju u zelene projekte.

Pravila kojih se trebaju pridržavati

Važno je reći da je mnogo pravila koja se odnose na način izvođenja radova i skladištenje otpada u hrvatskim propisima postoje već neko vrijeme.

“Ono što je najbitnije je da mi na razini svake naše komponente kad obnavljamo zgrade moramo postići trideset posto uštede primarne energije, a za svaku zgradu smo stavili pedeset posto toplinske, a da to nije nerealno vidi se iz našeg poziva za više stambene zgrade gdje su ti ciljevi premašeni gotovo dvostruko. Tamo gdje smo tražili trideset posto dobili smo šezdeset posto ušteda, gdje smo tražili pedeset, prosjek je sedamdeset. Ti ciljevi se mogu dostići pametnim projektiranjem”, kazala je Irena Križ Šelendić.

Kod pametnog projektiranja, ne smijemo propustiti priču o zgradama bez emisija CO2. Mnogi su izrazili svoje sumnje da je Hrvatska spremna usvojiti sve što je potrebno kako bi postigla te standarde.

Očekuju se novi ciljevi kojima treba težiti

“nZeb standard 2012. bio je zadan kao nešto što će doći, odnosno kao obavezna primjena od 2019. odnosno 2020. godine. Sad smo u 2023. godini, gradimo, projektiramo zgrade po kriteriju zgrada gotovo nulte energije. Ovo je najava ciljeva koji će se morati u dogledno vrijeme ostvarivati kad dosegnemo to, a onda će vrlo vjerojatno postojati opet neki novi ciljevi kojima će se težiti”, objašnjava Zoran Veršić.

Sudionici konferencije potvrđuju spremnost svih dionika u procesu gradnje na nove proizvode i materijale koji će utjecati na smanjenje emisije ugljičnog dioksida, a u tom kontekstu ZEB uistinu ne bi trebao predstavljati problem.

Nastavite čitati

Pratite nas na drušvenim mrežama

Oglas

Izbor urednice