Povežimo se
Miele - granice ne postoje

Arhitektura

Budućnost razvoja nekretnina u Hrvatskoj

Projekti urbane regeneracije na brownfield lokacijama, najčešće lokacijama u blizini centra grada, uzrokovani su brzim širenjem gradova. Lokacije koje su početkom 20. stoljeća bile na periferiji, na kraju stoljeća našle su se u centru grada.

Objavljeno

u

 

Brownfield lokacije su zemljišta na kojima se najčešće nalaze stari industrijski kompleksi koji više nisu u funkciji ili industrijski kompleksi čije se premještanje planira na primjerenije lokacije. Kada se takve površine prenamijene u nove projekte razvoja nekretnina, na njima se sagrade stanovi, uredi, trgovine, kulturni i ugostiteljski sadržaji, zdravstvene institucije i slično, možemo reći da je u pravilu uvijek riječ o projektima zelene, odnosno održive gradnje, jer se na taj način “štede” prirodne, odnosno neizgrađene površine.

Dio održive gradnje

Urbana regeneracija na brownfield lokacijama usko je povezana s pojmom zelene, odnosno održive gradnje. O čemu je tu riječ? Prema rječniku koji je objavljen na službenoj stranici European Conference Ministers Responsible for Spatial/Urban Planning (CEMAT), udruženja koje okuplja europske prostorne planere i urbaniste i čiji je član Udruga hrvatskih urbanista, brownfiled zemljište je zemljište koje je nekada (prije) korišteno za industrijsku namjenu ili određenu komercijalnu namjenu i koje može biti kontaminirano niskom koncentracijom opasnog otpada ili zagađenja i ima potencijal da bude ponovno korišteno nakon što se očisti.

 

buducnost nekretnina Dom2

 

Pored navedenog, pojam brownfield zemljišta koristi se i za sagrađena zemljišta čije su zgrade iz nekog razloga zastarjele, ali zemljište nije onečišćeno. Nažalost, u hrvatskom jeziku ne postoji jedna riječ koja bi opisala taj pojam, pa je u ovom tekstu korištena engleska riječ brownfield.

 

buducnost nekretnina Dom2

 

Može se reći da su projekti razvoja nekretnina na brownfield lokacijama sami po sebi projekti zelene, odnosno održive gradnje, jer koriste već sagrađeno zemljište čime se ne zauzimaju nova poljoprivredna, šumska i ostala prirodna zemljišta. Obično je riječ o napuštenim tvorničkim kompleksima, lukama, starim vojnim kompleksima i sličnim sklopovima koji se više ne koriste i čija je djelatnost preseljena na drugu lokaciju, najčešće zato što ta proizvodnja više nije rentabilna na toj lokaciji, što je nestalo tržišta za proizvode koji su se tamo proizvodili ili je razina zagađenja postala neprihvatljiva za okolni prostor i stanovnike. Često je riječ o lokacijama u blizini centra grada.

Zahvaljujući brzom širenju gradova, lokacije koje su početkom 20. stoljeća bile na periferiji grada, krajem 20. stoljeća našle su se u samom centru grada. Na taj način njihova nekadašnja namjena postaje neprihvatljiva za novi urbani kontekst te se industrija seli na druge lokacije. Tako zemljišta velikih površina, koje su infrastrukturno opremljene i imaju prometni pristup, postaju pogodna za ponovnu gradnju (eng. re-development). Brownfield lokacije, nažalost, imaju i negativne elemente, a to su trošak rušenja postojećih građevina, sanacija, odlaganja otpada i, kod nekih vrsta industrija, potreba za čišćenjem zemlje i podzemnih voda od zagađenja uzrokovanog prijašnjim proizvodnim procesima. Navedeni postupci mogu biti iznimno skupi, pa je čest slučaj da ih financira država, lokalne samouprave ili različiti poticajni fondovi. U svakom slučaju, projekti urbane regeneracije na brownfield lokacijama često su javno – privatni projekti u koje zajednički investiraju poduzetnici – developeri i država ili lokalna samouprava.

Europska iskustva

U svijetu, pogotovo u Europi, postoji dugogodišnja praksa ponovne gradnje brownfield lokacija na kojima se grade nove zgrade ili cijeli kvartovi, ovisno o veliini zemljišta. Brownfield lokacije, i to prije svega one u centru ili blizu centara gradova, najčešće se razvijaju u mješovite projekte (eng. mixed-use projects) u kojima se isprepliću različiti sadržaji kao što su trgovine, stanovi, uredi, hoteli, zabavni i društveni sadržaji. Poznati recentni primjer velikog mjerila je projekt urbane regeneracije istočnog Londona za potrebe nedavno završenih Olimpijskih igara u Londonu 2012. u sklopu kojeg su, osim novih sportskih sadržaja, sagrađeni veliki trgovački centar, nova željeznička stanica i drugi sadržaji koji će pomoći oživljavanju tog dijela Londona i nakon završetka Igara.

 

buducnost nekretnina Dom2

 

Dobri primjeri

Dobar primjer je i dugogodišnji projekt regeneracije urbanog središta Liverpoola “Liverpool Vision”, koju je predstavio Rob Monaghan, Head of Gateways. Zahvaljujući tom projektu, Liverpool se nakon krize koja je zahvatila njegovu industriju preobrazio u novo gospodarsko i kulturno središte.

Do sada su u sklopu tog projekta sagrađeni trgovački centar Liverpool One, arena, kongresni centar, luka za kruzere i drugi. U idućem razdoblju planira se uložiti još 5,5 milijardi funti u mixed-use projekt “Liverpool Waters”, proširenje arene, novi dok za kruzere, “Central Village” i “Edge Lane Gateway”. Osim ovih primjera, u Velikoj Britaniji poznat je i projekt “MediaCityUK” sagrađen na 81 hektaru u Salfordu u Manchesteru. Riječ je o novom medijskom centru čiji će najveći korisnik biti BBC.

Dva primjera stambene gradnje na brownfield lokacijama nalaze se u našoj blizini, u Beču. Jedan projekt je stambeno naselje na lokaciji bivše tvornice kabela – Kabelwerk, a drugi primjer je S(arg)fabrikG – na mjestu stare tvornice lijesova sagrađen je novi stambeni kompleks po inovativnom načelu zajedničke gradnje koji se često primjenjuje u Beču, a putem njega skupina građana sama kreira projekt u kojem će živjeti.

Urbana regeneracija

Svi nabrojeni projekti su, osim toga što su projekti na brownfield lokacijama, projekti urbane regeneracije ili urbane obnove (eng. urban regeneration). Taj pojam označava projekte kojima se na već sagrađenim lokacijama stvaraju novi kvartovi i urbani potezi koji mijenjaju izgled, ali i funkcioniranje nekog grada. Pored urbanističke i arhitektonske transformacije grada, projekti urbane regeneracije utječu na identitet grada ili dijela grada, socijalnu strukturu stanovništva i posjetitelja na gospodarsko okruženje.

 

buducnost nekretnina dom2

 

Takvi projekti planiraju se niz godina i, ako se uspiju uspješno realizirati, rezultat su izvrsne komunikacije i poslovne suradnje između privatnih poduzetnika – developera i lokalne uprave, ali i svih ostalih sudionika projekta, a posebno lokalne društvene zajednice.

 

buducnost nekretnina Dom2

 

Hrvatski potencijal – budućnost nekretnina u Hrvatskoj

Hrvatska ima iznimno velik potencijal za projekte urbane regeneracije na brownfield lokacijama. U većini hrvatskih gradova postoje industrijski kompleksi koji su nastali krajem 19. i početkom 20. stoljeća i tada su smještani na periferiju, a zahvaljujući brzom širenju gradova danas su se našli u samim središtima gradova. U Zagrebu možemo izdvojiti primjer Paromlina i Gredelja, koji se nalaze u neposrednoj blizini Glavnog kolodvora, u samom centru. Pored Zagreba, većina hrvatskih priobalnih gradova, kao što su Split, Rijeka i Šibenik, imaju velike površine i to uza samu obalu, koje su korištene ili se još uvijek koriste kao industrijski i vojni kompleksi i luke.

Jedan projekt urbane regeneracije na brownfield lokaciji u Hrvatskoj je u samom začetku. Riječ je o projektu koji je još uvijek ideja na papiru, ali s velikim potencijalom, a to je Badel u Sesvetama u Zagrebu. Brownfield zemljište od 50.000 četvornih metara nalazi se u samom centru Sesveta, između željezničke pruge i glavne prometnice u Sesvetama, Zagrebačke ceste. Lokacija je 500 metara udaljena od željezničkog kolodvora i prometno je izvrsno povezana. Brownfield lokacija ovako velike površine iznimno je važna za urbanu strukturu Sesveta.

Inspiracija za projekt je Tkalčićeva ulica u Zagrebu i glavni trg u Samoboru, prostori koji već dugi niz godina svojim građanima pružaju korisne i ugodne površine za obavljanje svakodnevnih gradskih aktivnosti, ali i za druženje, okupljanje i zabavu. Stvaranje takvog multifunkcionalnog prostora najteži je urbanistički poduhvat i mora biti pomno planiran, implementiran i realiziran. Cilj je stvoriti zeleni projekt, a on to i jest u samoj svojoj biti jer je riječ o ponovnom korištenju već sagrađenog zemljišta.

 

Izvor: Business.hr

 

Kliknite kako biste komentirali

Arhitektura

ECO-SANDWICH, novi način gradnje

Fasadni sustav fantastičnih svojstava, potiče recikliranje građevinskog otpada, povećava učinkovito korištenje postojećih resursa odnosno, povećava mogućnosti korištenja građevinskog otpada.

Objavljeno

u

Autor

Prva ECO-SANDWICH® kuća, otvorena 7. rujna 2016., jedna je od dvanaest planiranih tipskih višeobiteljskih kuća s tri stana kao novi stambeni tip unutar programa poticane stanogradnje (POS). Energetskog je razreda A+. Smještena je u Zelenom kvartu grada Koprivnice (Lenišće – Istok).

Foto: Beton Lučko

Prva ECO-SANDWICH® kuća je prva realizacija predgotovljenog ventiliranog fasadnog sustava ECO-SANDWICH®. Projekt ECO-SANDWICH® nastao je kao rezultat suradnje hrvatskih znanstvenih institucija (Građevinski i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i industrije (Beton Lučko d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Eurco d.d.), a odobren je za financiranje u okviru programa Europske unije CIP-EIP-Eco-Innovation 2011. Inovativni proizvod prepoznao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je u dijelu sufinancirao projekt.

Foto: Beton Lučko

Ciljevi projekta: su poticanje recikliranja građevinskog otpada, povećati učinkovito korištenje postojećih resursa odnosno, povećati mogućnosti korištenja građevinskog otpada. Promovira se i korištenje toplinsko-izolacijskih materijala na bazi ECOSE® tehnologije, koja ne sadrži štetne tvari poput formaldehida, fenola, pentana, butana i akrila te je za njezinu proizvodnju potrebno do 70 % manje energije nego u slučaju tradicionalne mineralne vune koja koristi veziva na bazi nafte. Dodatno projektom ECO-SANDWICH promiče se primjena predgotovljenih panela kojima se smanjuje ugrađena energija u proizvod, kao i emisije stakleničkih plinova i štetnih nusprodukata iz proizvodnje.

Foto: Beton Lučko

ECO-SANDWICH® panel ima mali koeficijent prolaska topline (U-vrijednost), pri čemu betona s recikliranim agregatom, ima 36% manju toplinsku provodljivost u odnosu na beton izrađen s prirodnim agregatom. Kao toplinska izolacija koristi se mineralna vuna izrađena korištenjem Ecose® tehnologije s prirodnim smolama kao vezivom. Cjelokupni fasadni sustav ECO-SANDWICH je otporan na požar (EI 90), te ga je moguće ponovo iskoristiti i u cijelosti reciklirati.

Foto: Beton Lučko

U usporedbi s drugim rješenjima koja postoje na tržištu, pretpostavljajući jednaku debljinu toplinske izolacije, ECO-SANDWICH® zidni paneli imaju povoljnije karakteristike u pogledu troškova životnog ciklusa i svojstava, uz istovremeno postizanje znatno manjeg stupnja utjecaja na okoliš.

ECO-SANDWICH® zidni panel je osvojio zlatnu medalju na 63. međunarodnom sajmu inovacijaIINOVA 2014 u Bruxellsu. Na sajmu BAU 2015., ECO-SANDWICH® je bio nominiran za BAU-trend AIT + Xia nagradu kao jedan od deset inovativnih novih proizvoda na sajmu BAU. ECO-SANDWICH® zidni panel predstavljen je i na sajmu inovacija u Genevi o kojem je na sastanku Vijeća za trgovinske aspekte intelektualnog vlasništva (TRIPS) WTO-a dan poseban osvrt od strane veleposlanice SAD-a. Proizvodu ECO-SANDWICH® također je na 38. internacionalnoj izložbi inovacija INOVA (studeni 2013, Zagreb) dobio zlatnu medalju i nagradu INOVA za najbolju ekološku inovaciju. Osim navedenog, nagradu “GREENOVATION 2013” u kategoriji ‘Najbolji team hrvatskog zelenog gospodarstva’ osvojio je konzorcij projekta ECO-SANDWICH® čime dobiva pravo na korištenje oznake “GREEN MARK – SIGN OF EXCELLENCE za izvrsnost u zelenom gospodarstvu.

Foto: Beton Lučko

Prva izvedba ECO-SANDWICH® panela nastala je u suradnji s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice (APOS), koja je projekt podržavala od samoga početka. Ujedno je projekt ostvaren zahvaljujući i prvoj primjeni održive, inovativne, zelene javne nabave kao modela financiranja u Hrvatskoj.

Foto: Beton Lučko

Prva ECO-SANDWICH® kuća, prvo je ostvarenje i pilot-projekt kojim se istražuju mogućnosti primjene sustava. Zbog toga je zgrada kompleksnijeg, razvedenog oblika te se na kući pojavljuju elementi kao što su konzole, ugaoni prozori, terase, lođa, balkon, kako bi se kroz projekt i izvedbu riješilo što više karakterističnih detalja i na taj način stvorilo svojevrsni katalog kvalitetnih rješenja za buduće primjene.

U ovojnici zgrade ugrađeni su sustavi za mjerenje temperature, relativne vlažnosti i sadržaja vlage za potrebe daljnjeg unapređenja i razvoja ventiliranog fasadnog sustava ECO-SANDWICH®.

Nastavite čitati

Arhitektura

Vodimo vas u Američku međunarodnu školu u Zagrebu

Iz dobrih primjera zelene i održive gradnje može se puno naučiti. U suradnji sa Snježanom Turalijom predstavljamo vam jedan takva pozitivan primjer.

Objavljeno

u

Autor

americka-medjunarodna-atrij-dolje-domnakvadrat

U posljednje se vrijeme sve više promovira zeleno gospodarstvo. Ono radi na principima kružne ekonomije koja koristi prirodne resurse tako da ih ostaje i za buduće generacije. Uz to, ne smanjuje se razvoj. Jedan veliki segment koji čini zeleno gospodarstvo je i sve što se događa u prostoru.

americka-medjunarodna-skola-sjever-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

Ovo je prvi nastavak pozitivnih primjera koji vam donosimo u suradnji sa Snježanom Turalijom, konzultanticom za kružnu ekonomiju i održivu gradnju. Pa krenimo odmah na objašnjenje zašto je ova škola zelena.

americka-medjunarodna-skola-iz-zraka-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

Suautor projekta Vedran Pedišić pojašnjava nam detalje: „Ovojnica je maksimalno izolirana, trostruka stakla su ugrađena, fasada je ventilirana, korišteno je 25 cm toplinske izolacije, krov je zelen, prekriven solarnim kolektorima i ono što je bitno, kuća se nalazi u blizini Save tako da koristimo vodu. Solarna elektrana koju imamo na krovu, pored tog zelenog krova, snabdijeva dizalice topline voda – voda tako da je čitav sustav na neki način zatvorena priča.“

americka-medjunarodna-atrij-zelena-gradnja-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

Na krovu ove škole je sunčeva elektrana od 100 kW, grijanje i hlađenje je pasivno, za njega se koristi bunarska voda koja se pumpa iz tla, filtrira, i dogrijava ili dohlađuje po potrebi zgrade. Za taj sustav je kroz školu provučeno oko 85 km cijevi za podno grijanje i hlađenje.

americka-medjunarodna-skola-ucionice-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

Voditelj tehničkog održavanja škole Tony Montan pojašnjava nam kako sustav radi: „Mislim da je najbolji primjer kod hlađenja. Voda koju crpimo iz zemlje je na nekih 14 – 16 ˚C cijele godine. Kad je vani 38 ˚C, da bi mi postigli 20 – 21 ˚C unutar zgrade, trebamo hladiti sa hladnijom vodom nego što želimo dostići. Pošto mi crpimo na 16˚C po ljeti, mi tu vodu ne trebamo gotovo ni dohlađivati.“

americka-medjunarodna-skola-juzno-procelje-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

Višak energije koji škola proizvede prodaje se u nacionalni energetski sustav. Cijeli se sustav u školi nadzire softverski. Briga o okolišu usađena je u ovu školu od samih početaka.

americka-medjunarodna-skola-hodnik-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

„To je dio našeg sustava vrijednosti koji dijelimo sa svima koji dolaze u našu školu. Briga o okolišu, način na koji koristimo energiju, pametni sustavi u zgradi, sve to dijelimo s roditeljima i učenicima. Uz to, učenici se mogu upoznati sa sustavima u našem odjelu održavanja“, kaže nam direktor škole Paul Buckley.

americka-medjunarodna-skola-ucenici-domnakvadrat
Foto: Erick Velasco Farrera

Škola je dobila priznanje u kategoriji Green projekti obrazovnog sektora koji dodjeljuje Hrvatski savjet za zelenu gradnju. Uz to, nagrada je arhitektima stigla i od strane Hrvatske komore arhitekata za arhitekturu 2018. za najbolje ostvarenje što se tiče arhitekture.

Nastavite čitati

Arhitektura

Kako urediti zidove najamnog stana

Najamni stan nije lako pretvoriti u dom, a istovremeno zadovoljiti uvjete stanodavaca. U nastavku pročitajte naše savjete kako urediti zidove bez bušenja ijedne rupe.

Objavljeno

u

Autor

Ovo su naši savjeti za uređenje zidova najamnog stana:

Izvor : freshome

1. Apliciranje slika na različite površine

Zapravo uopće nije potrebno slike vješati na zidove, možete ih aplicirati na bilo koju površinu. Promotrite svoj stan i razmislite o svim opcijama koje vam se nude, razmislite o postojećim policama i stolovima. U današnje vrijeme nije rijetkost da se slike velikih dimenzija apliciraju i na podove. Ukoliko niste zadovoljni postojećim površinama uvijek možete unijeti u stan neki novi element, kao što su primjerice ukrasne ljestve.

Izvor : freshome

2. Alternativne metode vješanja

Uz malo kreativnog razmišljanja različiti spektar predmeta u stanu mogu postati djelom izložbene dekorativne galerije. Ovo su neke opcije:

  • Koristite S – kuke i na njih ovjesite slike (ili konopce kao na slici iznad)
  • Koristite ljepljivu traku
  • Nabavite ljepljive kuke za zid
  • Izaberite Velcro ljepljivu traku

Izaberite metodu prema vašim afinitetima i budite kreativni!

Izvor : freshome

3. Promjenjive tapete

Današnje tapete došle su daleko od onih koje su tradicionalno stavljane u dječje sobe. Postale su odličan način za izložiti veliku sliku ili dizajn za relativno malo novaca. Na kraju vašeg boravka u stanu tapetu je jednostavno odlijepiti i vratiti zid u prvobitno stanje.

Kada birate zid za tapetiranje, bitno je odabrati onaj koji nema duboke teksture kako bi plošno lijepljenje bilo što jednostavnije i urednije. Možete se odlučiti za samo jedan akcentni zid ili pak za cijelu prostoriju i prilagoditi prostor sebi.

Izvor : freshome

4. Biljke u prostoru

Ova metoda nije toliko tradicionalna i ne uključuje tipične fotografije, vizualizacije ili slike. Biljke osvježavaju prostor i čine ga vizualno raznolikim i ne zahtijevaju bušenje zidova, ali zahtijevaju brigu. Zadnjih godina biljke postaju sve popularnije u dizajnu interijera.

 

Izvor :  freshome

Nastavite čitati

Pratite nas na drušvenim mrežama

Izbor urednice

Dizajn i trendoviprije 2 mjeseca

Otvorio se divan showroom u centru Zagreba koji odlično spaja prirodu u dizajn

Centar Zagreba postao je bogatiji za još jedan predivan showroom. Na adresi Boškovićeva 18 smjestio se prvi showroom domaćeg brenda...

Gradnjaprije 3 mjeseca

Veliki povratak vune

S modnih pista na ulice grada i u domove, vuneni predmeti vraćaju se u velikom stilu!

Gradnjaprije 3 mjeseca

Hygge: naizgled obično, a tako ugodno

Priroda je stroga i neumoljiva, ali u ljudskoj je prirodi da je pokuša ukrotiti. Danci su za svoje bolje raspoloženje...

Izbor uredniceprije 4 mjeseca

Integrirana kupaonska rješenja

Geberit, vodeći proizvođač sanitarnih proizvoda, predstavio proširenje svog asortimana s integriranim kupaonskim rješenjima

Izbor uredniceprije 9 mjeseci

ACI Marina Rovinj – otvorena!

Rovinj, 26.04.2019. Svečano je otvorena ACI Marina Rovinj.

Izbor uredniceprije 10 mjeseci

70 joj je godina tek

Lesnina XXXL, vodeći lanac trgovina za opremanje doma u Hrvatskoj i regiji slavi svoj veliki, jubilarni 70. rođendan i donosi...

Interijeriprije 10 mjeseci

Neočekivan potez hrvatskog proizvođača namještaja

SALONE DEL MOBILE MOLANO 09.- 14.04.2019. Prostoria u suradnji s našim priznatim dizajn kolektivom Numen/For Use hrabrim pristupom želi privući...

blagovaonski-stol-slavlje-lesnina-domnakvadrat blagovaonski-stol-slavlje-lesnina-domnakvadrat
Izbor uredniceprije 10 mjeseci

Lesnina XXXL ima puno razloga za slavlje

Lesnina slavi 70. rođendan, prvu godišnjicu Lesnine XXXL Pula te sedmu Lesnine XXXL Zagreb West

ljudi-obitelj-domnakvadrat ljudi-obitelj-domnakvadrat
Izbor uredniceprije 1 godina

5300 mladih riješilo stambeno pitanje zahvaljujući subvencioniranju kredita

Štromar: Mladima osigurati dom je prioritet

muo-izlozba-cestitka-bozic-domnakvadrat muo-izlozba-cestitka-bozic-domnakvadrat
Izbor uredniceprije 1 godina

Izložba blagdanskih čestitki

Izložba je otvorena u Muzeju za umjetnost i obrt i traje do veljače 2019.

POPULARNO