Petak, 30 Siječanj 2015 16:00

Peleti kao energetska budućnost

U Zagrebu, najveći broj kućanstva ima plinsko grijanje i grijanje preko toplane, dok je manja zastupljenost korištenja lož ulja, ogrjevnog drveta, a najmanje kućanstava koristi električnu energiju za postizanje osjećaja toplinske ugodnosti u prostoru.

Također, na popularnosti sve više dobiva grijanje na pelete pa se sa sigurnošću može reći kako je to grijanje budućnosti. Pelet je proizvod koji se dobije isključivo prešanjem pod velikim tlakom piljevine i strugotina suhog visoko kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. Proizvodi se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 1% pepela.

 

Kamin u dnevnoj sobi Dom2

 

Zbog oblika i veličine vrlo lako se transportiraju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za zagrijavanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okoliš i prirodu. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplinske energije. Količina energije koju dobivamo izgaranjem 2 kg peleta jednaka je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki prihvatljiva sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2.

 

Grijanje Dom2

 

Pelet kao 100% ekološko biogorivo postaje zamjena za sve skuplju naftu, plin ili struju. Uključivanjem trgovanja peletima na međunarodne burze pelet je energent budućnosti. Predosti ugradnje peći na pelete su mnogobrojne. Na taj način osiguravate velike uštede na troškovima grijanja. Osim spomenutih značajnih ušteda u svoj dom uvodite nove zdravije aspekte življenja - otvoreni plamen osigurava osim izravnog učinkovitog grijanja, ugodu i vedrinu, spontanost, uzbuđenje i strast, čistiju, bogatiju i zdraviju mikroklimu za vaše ukućane i vas, a to je i proizvod koji se neće nametati svojom prisutnošću u vašem domu.

 

Hodnik Dom2

 

Potreba za mjenjanjem trendova dovela je do usavršavanja alternativnih načina grijanja. Za goriva budućnosti još uvijek gledamo u prirodu kao izvor energije. Iskorištavanje fosilnih goriva ima svoju cijenu, visoku razinu zagađenja s obzirnim promjenama na klimu. U peletu je samo najprikladniji dio drveta - peleti, u kontrastu s gorivima baziranim na petroleju, ne sadržavaju supstance koje su toksične za ljude ili okoliš. U modernoj proizvodnji eliminirani su tragovi ljepila, boja, da bi peletima dali dodatnu kvalitetu: jednaka izgorivost i konstantna energija.

 

Foto: homedecodir.com

 

NAJČITANIJE