Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017 16:20

Zaštitite svoje zgrade od požara

foto: Građevinski fakultet u Zagrebu foto: Građevinski fakultet u Zagrebu

Stručni priručnik dostupan na webu

 

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen je priručnik Zaštita pročelja zgrada od požara kojeg su izradili vodeći hrvatski stručnjaci za područje zaštite od požara; doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina, prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur, obje predavačice na Građevinskom fakultetu te vanjski predavač i arhitekt Milan Carević.

Ovaj priručnik namijenjen je prije svega stručnoj javnosti, arhitektima, inženjerima, projektantima i investitorima i bit će im od pomoći prilikom pravilnog projektiranja i izvođenja fasada. Pogotovo kod energetskih obnova postojećih zgrada, a sve u cilju kako bi se povećala sigurnost i zaštita ljudi i imovine od požara. Prema riječima autora cilj projekta je približiti regulativu svim uključenima u energetske obnove i novogradnju budući da je zaštita od požara jedan od najvažnijih zahtjeva koju svaka zgrada mora ispunjavati.

Priručnik donosi i brojne primjere požara koji su se širili preko fasade pa tako između ostalih i onaj koji se u veljači dogodio na zgradi studentskog doma Cvjetno naselje, a fotografija ovog požara ujedno je i naslovnica priručnika.

 

Priručnik donosi i nekoliko preporuka koje bi prema autorima trebale biti uvažene prilikom sljedeće dopune pravilnika koji reguliraju zaštitu od požara u zgradama. 

 

Izrađen je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenje, Hrvatskom udrugom za zaštitu od požara te Studentskom udrugom za promicanje energetske učinkovitosti.

 

Priručnik je besplatan te se u elektronskoj verziji može skinuti s web stranica Građevinskog fakulteta a autori još primaju narudžbe za papirnatu verziju.

 

Kao dijelom promocije ovog priručnika, predavanje je održao dr. sc. Lars Boström, sa švedskog RISE instituta za istraživanje a kao šef tima imenovanog od strane Europske komisije a koji ima zadatak predložiti harmoniziranu europsku ispitnu metodu koja će pokazati ponašanje fasada u požaru u realnim uvjetima. Ovo je prvi puta da je široj javnosti predstavljen ovaj europski projekt koji je još uvijek u tijeku a očekuje se prema riječima gospodina Boströma da će biti gotovo za 3 do 4 godine.

 

Pogledajte video!

 

 

NAJČITANIJE